1- Ngược chiều vun vút – Ngô Trần Hải An

1- Ngược chiều vun vút – Ngô Trần Hải An

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Đơn
  • Tên tác phẩm: Ngược chiều vun vút
  • Tác giả:  Ngô Trần Hải An.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 241 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ