1- Ngược chiều vun vút – Ngô Trần Hải An

1- Ngược chiều vun vút – Ngô Trần Hải An

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Đơn
  • Tên tác phẩm: Ngược chiều vun vút
  • Tác giả:  Ngô Trần Hải An.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 255 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ