34- Chân dung người nghệ sĩ hát Bội – Nguyễn Ngọc Hải
34- Chân dung người nghệ sĩ hát Bội – Nguyễn Ngọc Hải
34- Chân dung người nghệ sĩ hát Bội – Nguyễn Ngọc Hải
34- Chân dung người nghệ sĩ hát Bội – Nguyễn Ngọc Hải
34- Chân dung người nghệ sĩ hát Bội – Nguyễn Ngọc Hải
34- Chân dung người nghệ sĩ hát Bội – Nguyễn Ngọc Hải
34- Chân dung người nghệ sĩ hát Bội – Nguyễn Ngọc Hải
34- Chân dung người nghệ sĩ hát Bội – Nguyễn Ngọc Hải

34- Chân dung người nghệ sĩ hát Bội – Nguyễn Ngọc Hải

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Chân dung người nghệ sĩ hát Bội
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ