Ước mơ bay cao mãi cùng Vietnam Airlines
Ước mơ bay cao mãi cùng Vietnam Airlines
Ước mơ bay cao mãi cùng Vietnam Airlines

Ước mơ bay cao mãi cùng Vietnam Airlines

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage

Hành Trình Di Sản 2019

Ảnh dự thi tháng 8

Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ

Tên tác phẩm: Ước mơ bay cao mãi

Tác giả: Ngô Quang Phúc

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 250 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ