Mukhalinga thờ thần vua ở đền tháp Chăm Ninh Thuận

Tục thờ sinh thực khí xuất hiện khá phổ biến trong nhiều nền văn hóa trên thế giới. Ấn Độ giáo thờ ngẫu tượng Linga-Yoni, biểu hiện sinh động nhất của tục thờ sinh thực khí...

20/05/2021 - Văn hóa địa phương

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE FASHION SỐ 186 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ