Thẩm âm cồng chiêng

Cồng chiêng là một trong những loại tài sản quí giá nhất của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Nó được đồng bào mua sắm, tích luỹ và xem như là một dấu hiệu thể hiện sự giàu có của gia chủ. Mỗi lần lễ hội, đồng bào thường thực hiện nghi lễ cúng thần chiêng trước khi mang ra sử dụng trong sinh hoạt, vui chơi hay phục vụ đời sống tâm linh.

25/05/2022 - Di sản

Mukhalinga thờ thần vua ở đền tháp Chăm Ninh Thuận

Tục thờ sinh thực khí xuất hiện khá phổ biến trong nhiều nền văn hóa trên thế giới. Ấn Độ giáo thờ ngẫu tượng Linga-Yoni, biểu hiện sinh động nhất của tục thờ sinh thực khí...

20/05/2021 - Văn hóa địa phương

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE FASHION SỐ 186 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ