01 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
02 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
03 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
04 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
05 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
06 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
07 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
08 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
09 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
10 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
11 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
12 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
13 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
14 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
15 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
16 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
17 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
18 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
19 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
20 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
21 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
22 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
23 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
24 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
25 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
26 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
27 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
28 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
29 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
30 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
31 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
32 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
33 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
34 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
35 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
36 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
37 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
38 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
39 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
40 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
41 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
42 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
43 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
44 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
45 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
46 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
47 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
48 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
49 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
50 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
51 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
52 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
53 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
54 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
55 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
56 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
57 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
58 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
59 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
60 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
61 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
62 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
63 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
64 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
65 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
66 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
67 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
68 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
69 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
70 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
71 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
72 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
73 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
74 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
75 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
76 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
77 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
78 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
79 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
80 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
81 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
82 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
83 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
84 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
85 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
86 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
87 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
88 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
89 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
90 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
91 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
92 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
93 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
94 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
95 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
96 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
97 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
98 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
99 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
00 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
01 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
02 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
03 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
04 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
05 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
06 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
07 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
08 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
09 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
10 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
11 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
12 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
13 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
14 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
15 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
16 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
17 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
18 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
19 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
20 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
21 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
22 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
23 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
24 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
25 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
26 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
27 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
28 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
29 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
30 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
31 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
32 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
33 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
34 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
35 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
36 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
37 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
38 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
39 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
40 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
41 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
42 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
43 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3

Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 3

EXECUTIVE PRODUCER : TUNG PHAM

CATWALK DIRECTOR : NGUYỄN HƯNG PHÚC

MAKE UP : NGUYỄN MINH QUÂN

HAIR : LÊ NGỌC SƠN

STYLIST : TRẦN HOÀI TRANG

JEWELRY : LONG BEACH PEARL

SHOES : TRINNIE LE

HANDBAGS : DANS LA PEAU

PHOTO BY KIẾNG CẬN TEAM

Sa Vũ bùng nổ cảm xúc trong phần cuối với những thiết kế thể hiện sự độc đáo trong sáng tạo của Lê Thanh Hòa, mang đậm tính nghệ thuật trình diễn. Nhà thiết kế thỏa sức chơi đùa cùng nhiều chất liệu với hoa văn hình đụn cát đầy ngẫu hứng do gió tạo nên. Điểm nhấn trong phần này là những thiết kế mang tính viễn tưởng. Tất cả đã tạo nên một bữa tiệc thời trang thịnh soạn và mãn nhãn.

Ảnh 1 / 143
error: Nội dung được bảo vệ