01 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
02 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
03 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
04 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
05 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
06 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
07 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
08 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
09 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
10 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
11 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
12 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
13 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
14 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
15 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
16 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
17 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
18 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
19 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
20 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
21 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
22 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
23 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
24 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
25 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
26 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
27 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
28 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
29 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
30 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
31 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
32 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
33 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
34 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
35 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
36 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
37 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
38 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
39 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
40 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
41 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
42 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
43 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
44 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
45 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
46 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
47 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
48 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
49 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
50 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
51 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
52 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
53 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
54 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
55 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
56 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
57 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
58 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
59 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
60 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
61 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
62 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
63 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
64 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
65 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
66 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
67 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
68 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
69 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
70 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
71 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
72 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
73 Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2
Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2

Sa Vu | Le Thanh Hoa resort 2022 | Part 2

DIRECTOR : HOÀNG NHẬT NAM

EXECUTIVE PRODUCER : TUNG PHAM

CATWALK DIRECTOR : NGUYỄN HƯNG PHÚC

MAKE UP : NGUYỄN MINH QUÂN

HAIR : LÊ NGỌC SƠN

STYLIST : TRẦN HOÀI TRANG

JEWELRY : LONG BEACH PEARL

SHOES : TRINNIE LE

HANDBAGS : DANS LA PEAU

PHOTO BY KIẾNG CẬN TEAM

Nếu phần đầu là sân chơi của những tông màu trung tính, dịu dàng và thanh tao thì tới phần 2, khán giả thăng hoa với bữa tiệc sắc màu của mùa hè gồm cam, hồng, vàng, lam… Người xem như lạc vào thế giới của loài xương rồng từ lúc khô cằn đến khi xanh mọng, nở rộ bông hoa đầu tiên và cứ thế trăm hoa khoe sắc. Sexy, táo bạo và trendy là những từ khoá nổi bật ở phần này. Những đường cắt khoét được trưng trổ, tận dụng triệt để, tôn vinh đường cong của những người phụ nữ. Để phù hợp với tiết trời nóng cùng không khí của những kỳ nghỉ đầy nắng gió, ngoài linen, tơ, lụa, Lê Thanh Hoà đã tạo ra những chất liệu mới, riêng biệt độc quyền, trong đó có ren. Loại ren này được thêu xử lý hình ảnh các lớp xương rồng hay các đoá hoa xương rồng được đính 3d và thêu tay.

Ảnh 1 / 73
error: Nội dung được bảo vệ