Hoài niệm
Hoài niệm
Hoài niệm
Hoài niệm
Hoài niệm
Hoài niệm
Hoài niệm
Hoài niệm

Hoài niệm

Concept & Director : Đinh Văn Thơ
Designer: Đinh Văn Thơ
Photographer : Khiêm Dinh, Bee
Model : Trang Khiếu , Trần Thanh Thuỷ
Showroom : 19 Ly Chinh Thang ; 407 Hai Ba Trung, Dist 3, HCMC
Boutique: 319 Hai Ba Trung, Dist 3, HCMC
Make up : Phước Lợi, Bi Tô
Location: Hội An Old Town

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 245 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ