Hoài niệm
Hoài niệm
Hoài niệm
Hoài niệm
Hoài niệm
Hoài niệm
Hoài niệm
Hoài niệm

Hoài niệm

Concept & Director : Đinh Văn Thơ
Designer: Đinh Văn Thơ
Photographer : Khiêm Dinh, Bee
Model : Trang Khiếu , Trần Thanh Thuỷ
Showroom : 19 Ly Chinh Thang ; 407 Hai Ba Trung, Dist 3, HCMC
Boutique: 319 Hai Ba Trung, Dist 3, HCMC
Make up : Phước Lợi, Bi Tô
Location: Hội An Old Town

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 255 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ