Ước mơ bay cao mãi cùng Vietnam Airline

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage

Hành Trình Di Sản 2019

Ảnh dự thi tháng 8

Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ

Tên tác phẩm: Ước mơ bay cao mãi

Tác giả: Ngô Quang Phúc

Ước mơ bay cao mãi cùng Vietnam Airline
Ước mơ bay cao mãi cùng Vietnam Airline
Ước mơ bay cao mãi cùng Vietnam Airline
Ước mơ bay cao mãi cùng Vietnam Airline
Ước mơ bay cao mãi cùng Vietnam Airline
Ước mơ bay cao mãi cùng Vietnam Airline

Publications

READ HERITAGE MAGAZINE ISSUE 229 ON EVERY VIETNAM AIRLINES FLIGHT.

View magazine issue
error: Nội dung được bảo vệ