25- Chúng tôi an toàn thân thiện – Trương Thế Cầu

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020 Hạng mục dự thi: Ảnh Đơn Tên tác phẩm: Chúng tôi an toàn thân thiện Tác giả:  Trương Thế Cầu .

31/08/2020 - Hạng mục Ảnh Đơn

24- Máy bay của VASCO 2 – Trần Bá Ân

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020 Hạng mục dự thi: Ảnh Đơn Tên tác phẩm: Máy bay của VASCO 2 Tác giả:  Trần Bá Ân.

31/08/2020 - Hạng mục Ảnh Đơn

23- Máy bay của VASCO – Trần Bá Ân

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020 Hạng mục dự thi: Ảnh Đơn Tên tác phẩm: Máy bay của VASCO Tác giả:  Trần Bá Ân.

31/08/2020 - Hạng mục Ảnh Đơn

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE FASHION SỐ 186 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ