Lưu hồn hoa lá

Thời gian càng dài, kinh nghiệm càng được tích lũy, cho tới nay ông đã trở thành bậc thầy của bộ môn nghệ thuật lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

16/06/2021 - Văn hóa địa phương

Không gian biển đảo của người Việt

Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, biển đảo giữ vai trò quan trọng trong việc tạo lập không gian sinh tồn, hình thành nền văn hóa biển, thiết lập quan hệ giao thương với lân bang và xác lập chủ quyền quốc gia.

10/06/2021 - Văn hóa địa phương

Cối xay kinh – Bảo bối trong những ngôi chùa cổ

Phật giáo được truyền vào Việt Nam từ trước công nguyên gồm có nhiều tông phái, song thịnh hành nhất có 3 tông phái là Thiền tông, Tịnh độ tông và Mật tông. Trong 3 tông phái này thì Thiền tông và Mật tông là hai tông phái phải dành nhiều tâm sức và khổ luyện chuyên tâm mới mong có thành quả, còn Tịnh độ tông chủ yếu dựa vào tha lực của Đức Phật, người tu hành nếu chuyên tâm tụng niệm danh hiệu của ngài, khi qua đời sẽ được Đức Phật đón về cõi cực lạc....

08/06/2021 - Văn hóa địa phương

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE FASHION 177 SỐ PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ