98- Cây dầu rái cây di sản Việt Nam – Nguyễn Duy Hậu

98- Cây dầu rái cây di sản Việt Nam – Nguyễn Duy Hậu

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Cây dầu rái cây di sản Việt Nam
  • Tác giả: Nguyễn Duy Hậu.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ