95- Duyên dáng tà áo dài – Nguyễn Đức Phước

95- Duyên dáng tà áo dài – Nguyễn Đức Phước

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Duyên dáng tà áo dài
  • Tác giả: Nguyễn Đức Phước.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ