84- Cầu Cần Thơ – Nguyễn Tấn Tuấn

84- Cầu Cần Thơ – Nguyễn Tấn Tuấn

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Cầu Cần Thơ
  • Tác giả: Nguyễn Tấn Tuấn.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ