82- Chiều xuân trên phố cổ di sản – Nguyễn Ngọc Luân.jpg

82- Chiều xuân trên phố cổ di sản – Nguyễn Ngọc Luân.jpg

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Chiều xuân trên phố cổ di sản
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Luân.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ