81- Huyền thoại hồ Suối Tía – Nguyễn Minh Tân

81- Huyền thoại hồ Suối Tía – Nguyễn Minh Tân

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Huyền thoại hồ Suối Tía
  • Tác giả: Nguyễn Minh Tân.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 241 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ