79- Mù Cang Chải – Bùi Xuân Tuân

79- Mù Cang Chải – Bùi Xuân Tuân

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Mù Cang Chải
  • Tác giả: Bùi Xuân Tuân.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ