69- Đêm di sản – Lê Tấn Thanh

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Đêm di sản
  • Tác giả: Lê Tấn Thanh.
69- Đêm di sản – Lê Tấn Thanh
69- Đêm di sản – Lê Tấn Thanh

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE FASHION 177 SỐ PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ