• Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Biển sớm Phước Hải
  • Tác giả: Huỳnh Mỹ Thuận.