40- Vẻ đẹp tiềm ẩn xứ B’Lao – Phạm Đăng Ngọc Vinh
40- Vẻ đẹp tiềm ẩn xứ B’Lao – Phạm Đăng Ngọc Vinh
40- Vẻ đẹp tiềm ẩn xứ B’Lao – Phạm Đăng Ngọc Vinh
40- Vẻ đẹp tiềm ẩn xứ B’Lao – Phạm Đăng Ngọc Vinh
40- Vẻ đẹp tiềm ẩn xứ B’Lao – Phạm Đăng Ngọc Vinh
40- Vẻ đẹp tiềm ẩn xứ B’Lao – Phạm Đăng Ngọc Vinh
40- Vẻ đẹp tiềm ẩn xứ B’Lao – Phạm Đăng Ngọc Vinh
40- Vẻ đẹp tiềm ẩn xứ B’Lao – Phạm Đăng Ngọc Vinh
40- Vẻ đẹp tiềm ẩn xứ B’Lao – Phạm Đăng Ngọc Vinh
40- Vẻ đẹp tiềm ẩn xứ B’Lao – Phạm Đăng Ngọc Vinh
40- Vẻ đẹp tiềm ẩn xứ B’Lao – Phạm Đăng Ngọc Vinh
40- Vẻ đẹp tiềm ẩn xứ B’Lao – Phạm Đăng Ngọc Vinh
40- Vẻ đẹp tiềm ẩn xứ B’Lao – Phạm Đăng Ngọc Vinh
40- Vẻ đẹp tiềm ẩn xứ B’Lao – Phạm Đăng Ngọc Vinh

40- Vẻ đẹp tiềm ẩn xứ B’Lao – Phạm Đăng Ngọc Vinh

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Vẻ đẹp tiềm ẩn xứ B’Lao
  • Tác giả: Phạm Đăng Ngọc Vinh.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ