• Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Đan Sọt
  • Tác giả:Nguyễn Minh Tân.