39- Bức Hoạ Đồng Quê – Nguyễn Đặng Việt Cường

39- Bức Hoạ Đồng Quê – Nguyễn Đặng Việt Cường

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Bức Hoạ Đồng Quê.
  • Tác giả: Nguyễn Đặng Việt Cường.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ