38- Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi – Nguyễn Hữu Thông.

38- Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi – Nguyễn Hữu Thông.

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi.
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Thông.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ