38- Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi – Nguyễn Hữu Thông.

38- Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi – Nguyễn Hữu Thông.

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi.
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Thông.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 241 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ