37- Ngày mới ở Quang Lang – Nguyễn Việt Cường

37- Ngày mới ở Quang Lang – Nguyễn Việt Cường

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Ngày mới ở Quang Lang .
  • Tác giả: Nguyễn Việt Cường.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ