37- Hát Bộ – Nét đẹp văn hoá đang dần bị lãng quên – Nguyễn Ngọc Hải
37- Hát Bộ – Nét đẹp văn hoá đang dần bị lãng quên – Nguyễn Ngọc Hải
37- Hát Bộ – Nét đẹp văn hoá đang dần bị lãng quên – Nguyễn Ngọc Hải
37- Hát Bộ – Nét đẹp văn hoá đang dần bị lãng quên – Nguyễn Ngọc Hải
37- Hát Bộ – Nét đẹp văn hoá đang dần bị lãng quên – Nguyễn Ngọc Hải
37- Hát Bộ – Nét đẹp văn hoá đang dần bị lãng quên – Nguyễn Ngọc Hải
37- Hát Bộ – Nét đẹp văn hoá đang dần bị lãng quên – Nguyễn Ngọc Hải
37- Hát Bộ – Nét đẹp văn hoá đang dần bị lãng quên – Nguyễn Ngọc Hải

37- Hát Bộ – Nét đẹp văn hoá đang dần bị lãng quên – Nguyễn Ngọc Hải

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Hát Bộ – Nét đẹp văn hoá đang dần bị lãng quên
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ