34- Cầu tre Cẩm Đồn 02 – Nguyễn Anh Tuấn

34- Cầu tre Cẩm Đồn 02 – Nguyễn Anh Tuấn

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Cầu tre Cẩm Đồng 02.
  • Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ