27- Bản Phùng mùa lúa chín – Nguyễn Anh Tuấn
27- Bản Phùng mùa lúa chín – Nguyễn Anh Tuấn
27- Bản Phùng mùa lúa chín – Nguyễn Anh Tuấn
27- Bản Phùng mùa lúa chín – Nguyễn Anh Tuấn
27- Bản Phùng mùa lúa chín – Nguyễn Anh Tuấn
27- Bản Phùng mùa lúa chín – Nguyễn Anh Tuấn
27- Bản Phùng mùa lúa chín – Nguyễn Anh Tuấn
27- Bản Phùng mùa lúa chín – Nguyễn Anh Tuấn
27- Bản Phùng mùa lúa chín – Nguyễn Anh Tuấn

27- Bản Phùng mùa lúa chín – Nguyễn Anh Tuấn

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Bản Phùng mùa lúa chín
  • Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ