25- Sắc màu Y Tý – Mai Xuân Lợi
25- Sắc màu Y Tý – Mai Xuân Lợi
25- Sắc màu Y Tý – Mai Xuân Lợi
25- Sắc màu Y Tý – Mai Xuân Lợi
25- Sắc màu Y Tý – Mai Xuân Lợi
25- Sắc màu Y Tý – Mai Xuân Lợi
25- Sắc màu Y Tý – Mai Xuân Lợi
25- Sắc màu Y Tý – Mai Xuân Lợi
25- Sắc màu Y Tý – Mai Xuân Lợi
25- Sắc màu Y Tý – Mai Xuân Lợi
25- Sắc màu Y Tý – Mai Xuân Lợi
25- Sắc màu Y Tý – Mai Xuân Lợi

25- Sắc màu Y Tý – Mai Xuân Lợi

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Sắc màu Y Tý
  • Tác giả: Mai Xuân Lợi.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ