22- Ngày hội Lân Huế thường niên – Nguyễn Trung Thành
22- Ngày hội Lân Huế thường niên – Nguyễn Trung Thành
22- Ngày hội Lân Huế thường niên – Nguyễn Trung Thành
22- Ngày hội Lân Huế thường niên – Nguyễn Trung Thành
22- Ngày hội Lân Huế thường niên – Nguyễn Trung Thành
22- Ngày hội Lân Huế thường niên – Nguyễn Trung Thành
22- Ngày hội Lân Huế thường niên – Nguyễn Trung Thành
22- Ngày hội Lân Huế thường niên – Nguyễn Trung Thành
22- Ngày hội Lân Huế thường niên – Nguyễn Trung Thành
22- Ngày hội Lân Huế thường niên – Nguyễn Trung Thành

22- Ngày hội Lân Huế thường niên – Nguyễn Trung Thành

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Ngày hội Lân Huế thường niên
  • Tác giả: Nguyễn Trung Thành.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ