2- Lạc lối ở Sapa – Trương Thiên Bình
2- Lạc lối ở Sapa – Trương Thiên Bình
2- Lạc lối ở Sapa – Trương Thiên Bình
2- Lạc lối ở Sapa – Trương Thiên Bình
2- Lạc lối ở Sapa – Trương Thiên Bình
2- Lạc lối ở Sapa – Trương Thiên Bình
2- Lạc lối ở Sapa – Trương Thiên Bình
2- Lạc lối ở Sapa – Trương Thiên Bình
2- Lạc lối ở Sapa – Trương Thiên Bình

2- Lạc lối ở Sapa – Trương Thiên Bình

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Lạc lối ở Sapa
  • Tác giả: Trương Thiên Bình.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 250 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ