19- Sắc màu miền biên viễn – Vũ Phi Long
19- Sắc màu miền biên viễn – Vũ Phi Long
19- Sắc màu miền biên viễn – Vũ Phi Long
19- Sắc màu miền biên viễn – Vũ Phi Long
19- Sắc màu miền biên viễn – Vũ Phi Long
19- Sắc màu miền biên viễn – Vũ Phi Long
19- Sắc màu miền biên viễn – Vũ Phi Long
19- Sắc màu miền biên viễn – Vũ Phi Long
19- Sắc màu miền biên viễn – Vũ Phi Long

19- Sắc màu miền biên viễn – Vũ Phi Long

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Sắc màu miền biên viễn
  • Tác giả: Vũ Phi Long.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ