18- Sài Gòn phố nhìn từ trên xe 2 tầng – Huỳnh Mỹ Thuận
18- Sài Gòn phố nhìn từ trên xe 2 tầng – Huỳnh Mỹ Thuận
18- Sài Gòn phố nhìn từ trên xe 2 tầng – Huỳnh Mỹ Thuận
18- Sài Gòn phố nhìn từ trên xe 2 tầng – Huỳnh Mỹ Thuận
18- Sài Gòn phố nhìn từ trên xe 2 tầng – Huỳnh Mỹ Thuận
18- Sài Gòn phố nhìn từ trên xe 2 tầng – Huỳnh Mỹ Thuận
18- Sài Gòn phố nhìn từ trên xe 2 tầng – Huỳnh Mỹ Thuận
18- Sài Gòn phố nhìn từ trên xe 2 tầng – Huỳnh Mỹ Thuận
18- Sài Gòn phố nhìn từ trên xe 2 tầng – Huỳnh Mỹ Thuận

18- Sài Gòn phố nhìn từ trên xe 2 tầng – Huỳnh Mỹ Thuận

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Sài Gòn phố nhìn từ trên xe 2 tầng
  • Tác giả: Huỳnh Mỹ Thuận.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ