101- Chiều hoàng hôn Trấn Quốc Tự – Nguyễn Ngọc Hoàn

101- Chiều hoàng hôn Trấn Quốc Tự – Nguyễn Ngọc Hoàn

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Chiều hoàng hôn Trấn Quốc Tự
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Hoàn.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ