100- Bình minh ghềnh đá Nam Ô – Nguyễn Ngọc Hoàn

100- Bình minh ghềnh đá Nam Ô – Nguyễn Ngọc Hoàn

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
  • Tên tác phẩm: Bình minh ghềnh đá Nam Ô
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Hoàn.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 254 VÀ HERITAGE GUIDE PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ