1- Nghệ nhân vẽ tranh thờ người Dao – Nguyễn Hữu Thông
1- Nghệ nhân vẽ tranh thờ người Dao – Nguyễn Hữu Thông
1- Nghệ nhân vẽ tranh thờ người Dao – Nguyễn Hữu Thông
1- Nghệ nhân vẽ tranh thờ người Dao – Nguyễn Hữu Thông
1- Nghệ nhân vẽ tranh thờ người Dao – Nguyễn Hữu Thông
1- Nghệ nhân vẽ tranh thờ người Dao – Nguyễn Hữu Thông
1- Nghệ nhân vẽ tranh thờ người Dao – Nguyễn Hữu Thông

1- Nghệ nhân vẽ tranh thờ người Dao – Nguyễn Hữu Thông

  • Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020
  • Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
  • Tên tác phẩm: Nghệ nhân vẽ tranh thờ người Dao.
  • Tác giả: Nguyễn Hữu Thông.

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 241 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ