Xưởng Văn hóa là tên gọi của Dự án mới hỗ trợ nghệ sỹ và nghệ thuật của Viện Goethe Hà Nội trong cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19. Dự án Xưởng Văn Hoá được thực hiện dưới dạng kêu gọi mở (Open call) dành cho các dự án âm nhạc, trình diễn và thảo luận, diễn ra vào tối thứ Hai hàng tuần, kéo dài từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2020. Các dự án được hỗ trợ địa điểm biểu diễn, chi phí sản xuất, kĩ thuật, truyền thông, sắp đặt và tổ chức. Thông tin chi tiết về các chương trình, website:www.goethe.de/ins/vn/vi/kul/kus/kla.html.