Top 5 ảnh Bìa đẹp nhất – Trần Quang Quý

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019

Ảnh đoạt giải Chung kết Hạng mục Ảnh Bìa – giải Top 5

Tác phẩm: Sáng Ma Sáo mùa nước đổ

Tác giả: Trần Quang Quý

Top 5 ảnh Bìa đẹp nhất – Trần Quang Quý
Top 5 ảnh Bìa đẹp nhất – Trần Quang Quý

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 219 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ