Top 5 ảnh Bìa đẹp nhất – Phan Thị Khánh

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019

Ảnh đoạt giải Chung kết Hạng mục Ảnh Bìa – giải Top 5

Tác phẩm: Khám phá thác hang Én

Tác giả: Phan Thị Khánh

Top 5 ảnh Bìa đẹp nhất – Phan Thị Khánh
Top 5 ảnh Bìa đẹp nhất – Phan Thị Khánh

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 219 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ