Sắc màu hoa đá

31/10/2019 10:49


C mi đ chm đông, khi tri tr lnh mà nng thì vn còn hanh hao, vàng như rót mt là lúc hoa tam giác mch n r khp cao nguyên đá Đng Văn. Loài hoa nh xinh kết li cùng nhau ta như nhng mnh khăn hng h hng vt qua trin núi, bn làng. Ri cũng vào đ y, đ thưng hoa đp, ngưi Hà Giang li t chc L hi Hoa Tam giác mch thu hút bưc chân du khách v nơi đa đu T quc.

Năm 2019, vi ch đ “Sc màu hoa đá”, L hi Hoa Tam giác mch ln th 5 ti Hà Giang s đưc khai mc vào ngày 16/11/2019 và din ra đến 31/12/2019. Dưng như mi no đưng hoa trên cao nguyên đá đã sn sàng chào đón du khách bn phương. Nhng đim ngm hoa đp nht nm các huyn Qun B, Yên Minh, Đng Văn, Mèo Vc. Chính quyn và bà con nông dân ti đây vi kinh nghim nhiu năm gieo trng đã lên kế hoch chi tiết cho tng mùa v Tam giác mch cũng như quy hoch nhng din tích trng hoa hài hòa vi cnh sc t nhiên ca núi rng đi ngàn. Vào huyn Qun B - ca ngõ ca Công viên Đa cht cao nguyên đá, có th chiêm ngưng mt vưn hoa tam giác mch tuyt đp nm xã Quyết Tiến, ngay trên tuyến đưng Quc l 4C. Ti huyn Yên Minh, du khách có th d dàng đến vưn hoa tam giác mch thôn Ngán Chi, xã Lao Và Chi nm dưi rng thông xanh mưt, đp mơ màng! Qua Yên Minh, cũng có th dng chân ngm hoa ti Ph Cáo – nơi có dc Chín Khoanh hùng vĩ và tìm hiu v văn hóa ca nhng tc ngưi thiu s qua nhng ngôi nhà trình tưng, hay tp quán canh tác trên nhng tha rung bc thang… Đng Văn, còn có nhiu đim ngm hoa không th b qua như thung lũng Sng Là hay cánh đng hoa ngay dưi chân ct c Lũng Cú. T Đng Văn, băng qua đèo Mã Pí Lèng đ ti huyn Mèo Vc s là cm giác khó quên nht khi đưc ngm nhng di hoa bng bnh vt qua núi non trùng đip ta như bn tình ca lãng mn ca đá núi.

Đến Hà Giang vào dịp diễn ra Lễ hội Hoa Tam giác mạch này, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như Triển lãm ảnh, đua thuyền, khám phá không gian chợ vùng cao, dệt thổ cẩm, du lịch cộng đồng… 


Bình luận