Từ nay đến 31/3/2021, hội viên Bông Sen Vàng sẽ được tặng 500 dặm thưởng khi giới thiệu thêm một hội viên mới gia nhập thành công và có giao dịch tích lũy dặm hợp lệ. Mỗi hội viên hiện hữu có thể giới thiệu thêm nhiều hội viên mới, số lượng không giới hạn. Hội viên đăng ký mới cũng sẽ nhận ngay 1.000 dặm thưởng sau khi kích hoạt tài khoản thành công và lưu ý nhập số thẻ của hội viên giới thiệu vào ô “Mã ưu đãi”khi điền đơn gia nhập trực tuyến Chương trình Bông Sen Vàng.