Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019
Ảnh dự thi Tháng 8
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
•    Tên tác phẩm: Lăng Gia Long
•    Tác giả: Thanh Lê


Bình luận