Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành Trình Di Sản 2019
Ảnh dự thi tháng 8
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
•    Tên tác phẩm: Hoàng hôn phố Hội
•    Tác giả: Nguyễn Sanh Quốc HuyBình luận