Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành Trình Di Sản 2019
Ảnh dự thi tháng 8
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
•    Tên tác phẩm: Nhà thờ đá Phát Diệm
•    Tác giả: Đinh Công TâmBình luận