Son

Son

Creative Director: Nguyen Hoang Anh

Photographer: Huy Bao

Model: Miss Vietnam Do My Linh

Designer: Xuan Thu

Boutique: Xthu – Nguyen Galli, 3 Hai Ba Trung Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi

Makeup: Ngan Thi – Hair: Hua Dung

Location: Saigon House

Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son
Son

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 219 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ