Sắc núi

Producer: Tham Do Thi

Photographer: Tuan Fr

Model: Quynh Anh

Stylist: Xuankurt

Stylist assistant: Mega Bmonde

Makeup: Dinh Tran

Set design/props: Lam Minh Trung

Fashion: Chula, 43 Nhat Chieu, Hanoi

Sắc núi
Sắc núi
Sắc núi
Sắc núi
Sắc núi
Sắc núi
Sắc núi
Sắc núi
Sắc núi
Sắc núi
Sắc núi
Sắc núi
Sắc núi
Sắc núi
Sắc núi
Sắc núi

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE FASHION SỐ 169 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ