Những sắc xanh hội hoạ

Creative director: Hong Hanh

Photographer: Bigs Vatcharasith

Photo Assistant: Pansap Chisanupay

Model: Singer Ho Ngoc Ha

Makeup: Nguyen Hao Mong Hung

Hair: Ngoc Son

Designer: Claret Giang Le

Boutique: 19 Trang Tien, Hanoi

Location : Four Season Nam Hai, Hoi An, Quang Nam

Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ
Những sắc xanh hội hoạ

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE FASHION SỐ 169 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ