Hoa của rừng

Organizer: Giang Le

Photographer: Lee Nguyen

Hair & Makeup: Kool My

Model: Kim Dung

Designer: Hue Huu

Accessories : Lartique La Art Jewelry

Stylist : Duong Anh Tung

Assistant : Quoc Dung, Thu Hang

Fashion Label: Huu LaLa ; 185F Cong Quynh, Dis.1, HCMC; 30 Hang Bong Str, Hanoi

Location : Trung Khanh, Cao Bang, Vietnam

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 219 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ