Sự tích sông Nhà Bè

09/09/2019 15:25

Theo Kho tàng truyn c tích Vit Nam

Ha sĩ v minh ha: Vũ Xuân Hoàn

Ngày xưa Gia Đnh có mt ngưi tên là Th Hun. Hn xut thân làm thơ li. Trong hơn 20 năm lun lt trong các nha các ti, hn đã làm cho bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu ngưi b oan ung; và đã vơ vét đưc bao nhiêu là tin ca. V hn chết sm li không có con, cho nên tin bc ca hn không biết tiêu đâu cho hết.

Mt hôm, có ngưi mách cho Th Hun biết ch Mnh Ma Qung Yên là ch ngưi sng và ngưi chết có th gp nhau. Vn là ngưi rt yêu v, Th Hun bèn làm mt chuyến ra Bc, mong gp li v cho tha lòng thương nh by lâu. Khi gp đưc nhau, Th Hun k cho v nghe cnh sng ca mình t lúc âm dương cách bit. Đưc biết v gi làm vú nuôi trong cung vua, hn xin theo v xung cõi âm chơi. Qua my dm đưng ti mt, ch my chc đã đến cõi âm. Nh có v nên ch nào cũng vào đưc trót lt. Ngưi v trao cho Th Hun mt mnh giy phép và nói: “Ch có cung vua và cung hoàng hu thì đng có vào, còn mi nơi khác chàng c đi xem cho tha thích”.

Th Hun lưn my vòng ri tin chân đến nhà ngc. Chưa lt khi cng mà nhng tiếng kêu khóc, tiếng la hét phía trong làm cho hn hong hn. Qua my phòng chuyên hành hình ti nhân, hn thy đây qu là nơi hành h kinh khng đúng như li đn trên trn thế. Hn thy có c mt kho gông. Trong đó có mt cái gông đc bit, va to va dài, làm bng nhng thanh g nng như st. Th Hun lân la hi ngưi cai ngc: “Th gông này đ làm gì?”

- Đ ch mt thng ác nghit trn xung đây. Bao nhiêu nhng cái gông trong này đu đã có ch c. C xem gông to hay nh thì biết ti ác ca nó.

- Thế cái thng s đeo cái gông này là ai?

Lão cai ngc thng thnh gi mt cun sách va to va dày ch vào mt hàng ch, đc: “Hn là Th Hun”. Ri nói tiếp: “Thng cha đó Gia Đnh tnh, Phúc Chính huyn...”

Nghe thế Th Hun git mình mt xám ngt, hi thêm: “Thế nào? Hn có ti gì?”

Lão cai ngc mt vn không ri quyn sách.

- Khi làm thơ li hn b mt ra trái làm bao nhiêu vic oan khc đến ni ti ác ca hn đen kín c my trang giy đây. Này nghe này: năm t Su hn sa hai ch "ng sát" thành "c sát" làm cho hai m con Th Nhân b chết đ cho ngưi anh h chiếm đot gia tài. Vic này Th Hun đưc mưi nén vàng và mưi nén bc, mt trăm quan tin. Cũng năm đó, hn làm cho ông Ngô Lai b 20 năm ti đ, đ đot không ca ông ta 12 mu rung. Năm...

Th Hun tái mt, không ng mi mt cái ct tay đng chân ca mình trên kia, dưi này đu rõ mn mt. Hn ngt li đánh trng lng.

- Thế v hn có cùng đeo gông không h ông?

- ! Ai làm ngưi y chu ch! V hn nghe đâu là ngưi tt đã xung đây ri.

Th Hun li hi gng:

- Ví th hn mun hi ci thì phi làm thế nào?

Lão cai ngc h sách xung bàn, đáp:

- Đã vay thì phi tr! Nếu hn mun thì phi đem nhng th ca ci cưp git đưc đó b thí và cúng l cho hết đi.
T bit lão cai ngc và nhng hình c khng khiếp, Th Hun không còn bng d nào đ đi xem nơi khác na. V thy chng đòi v, li đưa chng ra khi hoàng cung ca Diêm Vương. Lúc chia tay hn bo v: “Tôi v trang tri công n có l ba năm na tôi li xung. Mình nh lên ch đón nghe!”.

V ti Gia Đnh, Th Hun mnh tay b thí. Hn tp hp nhng ngưi nghèo khó trong vùng li, phát cho h tin, lúa. Hn đem rung đt ca mình cúng cho làng, cho chùa, chia cho h hàng thôn xóm. Ngưi ta ly làm l không hiu ti sao mt tay riết róng như hn bây gi tr nên hào phóng mt cách l thưng. Nhiu ngưi bo nhau: “Th ca vô nhân bt nghĩa y không trưc thì sau th nào cũng đi nón ra đi mà thôi”.

C như thế sau ba năm, Th Hun tính ra đã phá tán đưc ba phn tư cơ nghip. Nh li li hn, hn li khăn gói ra Bc tìm đến ch Mnh Ma. đây, hn d khéo đưc v cho hn xung thăm cõi âm mt ln na.

Khi tr li nhà ngc. Th Hun thy quang cnh vn như cũ. Lão cai ngc vn là lão cai ngc ba năm v trưc. Cách b trí y ht như xưa: cũng có nơi m bng, nơi móc mt, ct tay… Duy ch đ gông thì có ít nhiu thay đi. Bên cnh nhng cái vn còn nguyên hình như xưa thì li có nhng cái trưc bé nay đã ln lên, có cái trưc ln, nay nh hn đi. Đc bit cái gông mà Th Hun chú ý nht thì bây gi đã rút ngn li, tuy vn còn to và dài hơn các th gông thưng. Hn lân la hi lão cai ngc:

- Cái gông đ nơi này trưc kia tôi nh hình như to lm thì phi.

- Đúng đy. Có l gn đây trên dương thế thng cha y đã biết chuc li nên nó đã nh li.

Th Hun li lên dương gian. Hn li làm tiếp công vic b thí và cúng dưng. Ln này hn bán hết, k c nhà ca mình. Hn đến Biên Hòa dng mt ngôi chùa ln đ cúng Pht. Hn xuôi sông Đng Nai đ làm mt vic nghĩa cui cùng. Hi đó ngã ba sông Đng Nai và sông Gia Đnh vic đi li rt bt tin. Th Hun lin quyết đnh li đây. Hn kết mt cái bè ln, trên bè có nhà , có đ ch ngh, có sn ni niêu, đ dùng và tin go. Nhng th y hn dùng đ tiếp rưc nhng ngưi qua li, nht là nhng ngưi nghèo khó. Hn cho h trú ng ti bè ca mình k năm ba ngày, ngưi mt đôi tháng mà không ly tin. Hn làm công vic đó mãi cho đến ngày xung âm ph tht s.

Ngày nay, một ngôi chùa ở Biên Hòa còn mang tên là chùa Thủ Huồn, chỗ ngã ba sông Đồng Nai và Gia Định còn gọi là sông Nhà Bè để ghi dấu những việc thiện mà Thủ Huồn làm đối với khách hộ hành qua con sông đó. 

Giới thiệu về họa sĩ: Vũ Xuân Hoàn học đồ họa Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Anh là tác giả minh họa của nhiều cuốn tranh truyện đồng thoại, dân gian. Anh hiện là biên tập viên họa của Nhà xuất bản Kim Đồng

Bình luận