53- Hạnh phúc tuổi già – Quảng Bá Hải

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020 Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa Tên tác phẩm: Hạnh phúc tuổi già Tác giả: Quảng Bá Hải.

13/07/2020 - Hạng mục Ảnh Bìa

52- Mây đỏ – Huỳnh Mỹ Thuận

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020 Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa Tên tác phẩm: Mây đỏ Tác giả: Huỳnh Mỹ Thuận.

02/07/2020 - Hạng mục Ảnh Bìa

51- Vung tau Marina 16 – Huỳnh Mỹ Thuận

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020 Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa Tên tác phẩm: Vung tau Marina 16 Tác giả: Huỳnh Mỹ Thuận.

02/07/2020 - Hạng mục Ảnh Bìa

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE SỐ 220 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ