66- Tháp Đôi 2 – Nguyễn Phi Hùng

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020 Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa Tên tác phẩm: Tháp Đôi 2 Tác giả: Nguyễn Phi Hùng.

13/07/2020 - Hạng mục Ảnh Bìa

65- Quả Ngọt – Nguyễn Minh Tân

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020 Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa Tên tác phẩm: Quả ngọt Tác giả: Nguyễn Minh Tân.

13/07/2020 - Hạng mục Ảnh Bìa

64- Bức tranh nơi biên cương – Vũ Phi Long

Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage- Hành trình Di sản 2020 Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa Tên tác phẩm: Bức tranh nơi biên cương Tác giả: Vũ Phi Long.

13/07/2020 - Hạng mục Ảnh Bìa

Các ấn phẩm

ĐÓN ĐỌC TẠP CHÍ HERITAGE FASHION SỐ 167 PHÁT HÀNH
TRÊN MỖI CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES

Xem các số xuất bản
error: Nội dung được bảo vệ